SİLİFKE GÖKSU VADİSİNDE YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER

1.GİRİŞ

 

İlçemiz  Silifke Akdeniz Bölgesinde Göksu Vadisinde kurulmuş olup, özel bir mikro klima iklim özelliği göstermektedir.

İlçemizin toplam yüzölçümü 266 600 ha. Olup, bunun 65 754..3 ha. tarımda kullanılabilir, geriye kalan 25 961.2 ha. alan tarıma elverişli olmayan, 174 884.5 ha da orman arazisidir. Tarım arazisi olarak kullanılan 65 754.3ha. ın 12 000ha’ı ova kesiminde olup. Ova kesimimizin büyük bir kısmı D.S.İ. sulama kanalları ile sulanmakta olup, kısmen de motopomp ile  sulanmaktadır.  Orta ve  Yayla  bölgelerinde    kısmen sulama imkanı vardır.

Silifke İlçesinin Arazi Dağılımı

 

CİNSİ

ALANI                                

(Ha)

ORANI

%

Tarım Alanı

Sulu

15.000

25

Susuz

50.754

Orman ve Fundalık Alanı

             143.874,5

54

Mera Alanı

Tescil  ve Tahdidi Yapılmış

     

       12.244

12

Tescil  ve Tahdidi Yapılmamış

  

       18.766

Kullanılmayan ve Yerleşim A.

               25.961,2

9

TOPLAM

             266.600

100

 

İLÇEMİZİN  İDARİ  YAPISI

       İlçemiz Mersin’in  batısında yer almakta olup, doğusunda Erdemli, Batısında Aydıncık, Kuzeybatısında Gülnar ve Mut,İlçeleri Kuzeyinde Karaman İli ve Güneyinde Akdeniz İle çevrilidir. İlçemiz  Mersin’e 90 km’dir. İlçemiz sınırları içerisinde 9 adet belediye teşkilatı ve 67 adet köy teşkilatı mevcut olup,2000Genel Nüfus sayımında  İlçemizin Merkez nüfusu 64.827, köy nüfusu 91.524 olmak üzere toplam nüfusu 156.351’dır.

İLÇEMİZİN  EKONOMİK  YAPISI

        İlçemizin ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayalı olup  yaş meyve ve sebze yetiştiriciliği önemli bir potansiyele sahiptir. , Ova bölgelerinde  hububat,yerfıstığı,susam,sebze,çilek, bakla, narenciye ve çeltik tarımı yapılmaktadır. . Orta sahilde ise yaygın şekilde  meyvecilik, sebze ve hububat tarımı yapılmaktadır. Yayla kesiminde ise, hububat, elma,kiraz,armut,şeftali,bağ ve nohut tarımı yapılmaktadır.

        İlçe Merkezi ve köylerinde 11 537   adet hane çiftçilikle uğraşmaktadır. Köylerimizin geçim  kaynakları  sırasıyla tarla ürünleri, bahçe ürünleri ve hayvancılıktır.      

        İlçemizde Tarıma dayalı sanayi ve ihracat yok denecek kadar azdır; 6 adet süt mandırası, 2 adet yem fabrikası ve 2 adet un fabrikası, 2 Adet Domates Paketleme Tesisi, 3 Adet Sofralık Zeytin Paketleme Tesisi, 1 adet Et İşleme Tesisi, 4 adet Zeytinyağı Üretim Tesisi, 1 Adet Defne Paketleme Tesisi, 1 Adet Tarım Malzemesi Üretim Fabrikası ve 1 adet Çilek Paketleme ve Soğuk Hava Tesisi  mevcuttur. Ayrıca ilçemizde yıllardır atıl durumda bulunan  Defne Yağı Fabrikası tüm üniteleri ile üretime başlamıştır. Fabrikayı kiralayan firma defne, mersin ve limon esansı üretecektir.

            Silifke tarımsal ürün çeşitliliği yönünden zengin bir ilçedir.Alüvyonlu toprak yapısıyla Göksu Deltası ve değişik rakımlardaki tarım arazileri yurtdışı pazarların talep ettiği bir çok tarım ürününün yetiştirilmesine imkan sağlamaktadır.Bu ürünler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

           

         Çilek: 15.000 dekar alanda çilek yetiştirilmekte olup yıllık 60.000 ton üretim mevcuttur. Kalıntı probleminin olmaması, yetiştirilen çilek çeşidinin kaliteli ve pazara dayanıklı olması ayrıca bölgede soğutma ünitesinin bulunması ilk olarak 2005 yılında Rusya ve Romanya’ya 4500 ton ihracat bağlantısı sağlamıştır.2006 yılı içinde aynı ülkelere 6000 ton çilek ihracatı yapılmıştır. Çilek alanlarımız sürekli bir artış göstermektedir.

            Domates: İlçenin yüksek kesimlerindeki Aksuvat deresinden sulanan köylerde sırık çeşitleri olarak yetiştirilmektedir. 8 köyde toplam 6000 dekar alanda 90.000 ton domates üretilmektedir.Bölgede kurulan 2 adet paketleme  fabrikası bölgede yetişen ürünleri değerlendirdiği gibi Antalya dan  ve sahil kesiminden sera ürünlerini de işlemektedir.

            Limon: Silifke ovasında yapılan limon yetiştiriciliği Kırobası köyündeki doğal limon muhafaza depoları ile Pazar şansını arttırmıştır.14.550 dekar alanda limon üretimi vardır. Yıllık üretim miktarı 55.300 tondur. Bu üretimin 20.000 tonu ihraç edilmektedir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !

 

BİTKİ

 

EKİM ( Ha )

 

ÜRETİM  ( % )

 

ÜRETİM ( Ton )

 

VERİM (Kg./ Da)

 

Tarla Ürünleri

36.226

55

76.616

2150

 

Tarla Ürünleri 2. Ürün

490

0.7

9.464

750

 

Sebze ( Açık)

2.390

3.6

230

6000

 

Sebze ( Açık) 2. Ürün

600

0.9

492

820

 

Sebze ( Örtü Altı )

252

0.3

58.873

9000

 

Bağ

1.800

2.7

8.100

4500

 

Narenciye

1.544

2,3

57.437

3500

 

Zeytin

2.544

3.8

7.600

1500

 

Antepfıstığı

330

0.5

288

500

 

Çilek

1400